Thư cảm ơn Bệnh viện của Bác Nguyễn Minh Thọ

14/10/2016
  

Bác Nguyễn Minh Thọ (90 tuổi) chụp ảnh cùng kíp mổ 
Giám đốc bệnh viện Bs Phó Thiên Tú chụp ảnh kỷ niệm cùng bác Nguyễn Minh Thọ
Bác sỹ Nguyễn Văn Sanh (Phó giám đốc bệnh viện) chụp ảnh kỷ niệm cùng bác Thọ

Bác Thọ chụp ảnh cùng Điều dưỡng bệnh viện

Bác Thọ chụp ảnh cùng nhân viên bệnh viện 


Lá thư cảm ơn và bài thơ bác Thọ viết tặng tập thể bệnh viện và Bs Nguyễn Văn Sanh
 

Hình ảnh