BỆNH VIỆN MẮT KỸ THUẬT CAO HÀ NỘI

Dịch vụ tại cơ sở 1

Dịch vụ tại cơ sở 1

23/04/2016

Đục Thủy tinh thể: Là hiện tượng thuỷ tinh thể tự nhiên của mắt bị mờ đục, cản trở ánh sáng đến võng mạc. Đục thuỷ tinh thể là nguyên nhân gây mù hàng đầu ở nước ta hiện nay chiếm 0,84% dân số (Bệnh viện mắt TƯ 1995). Theo WHO 2000, tỷ lệ đục TTT là 50% ở người từ 65-75 tuổi và >70% với những người trên 75 tuổi

Hình ảnh